Thế Nào Là Vị Trí Hàn 1F – 2F – 3F – 4F?- Kỹ Thuật

Khi sử dụng máy hàn điện tử, cần nắm rõ được các vị trí hàn kết cấu và hàn ống. Bài viết dưới đây NP sẽ giới thiệu thế nào là vị trí hàn 1F – 2F – 3F – 4F nhằm giúp các độc giả hiểu rõ hơn về mối hàn góc F.

vị trí kết cấu hàn trong không gian
Vị trí hàn trong không gian

Vị trí hàn kết cấu 1F – 2F – 3F – 4F.

Chữ số đầu tiên sẽ thể hiện cho vị trí hàn:

  • 1 – vị trí hàn bằng
  • 2 – vị trí sẽ hàn ngang
  • 3 – vị trí hàn đứng
  • 4 – vị trí hàn trần

hữ cái tiếp theo sẽ thể hiện loại mối hàn: F – mối hàn góc.

Đối với hàn ống thì vị trí hàn kim loại và kiểu mối hàn sẽ được phân loại tương tự như sau:

Vị trí hàn 1f
Vị trí hàn F trong hàn ống

Chữ số đầu tiên thể hiện cho vị trí hàn kim loại:

Vị trí hàn 1f
Vị trí hàn F trong hàn tấm
  • 1 – vị trí nằm ngang và thợ hàn sẽ hàn mối bằng.
  • 2 – vị trí giá đứng và thợ hàn thực hiện ở vị trí hàn ngang.
  • 5 – vị trí ống ngang cố định và thợ hàn sẽ hàn mối hàn trần, mối hàn bằng và mối hàn ngang.

Chữ cái tiếp theo thể hiện cho loại mối hàn:

  • F – mối hàn ở phía góc
  • R – vị trí hạn chế

Kết luận

Một người thợ cơ khí giỏi cần phải thành thạo các kỹ năng hàn. Thực hiện đúng thao tác hàn cho từng vị trí hàn kết cấu và hàn ống. Tạo ra những mối hàn đẹp và chất lượng hơn. Ngoài các vị trí hàn cho mối hàn góc F, chúng ta cần phải lưu ý thêm về mối hàn rãnh G.

tìm hiểu thêm vị trí hàn mối 1G-2G-3G-4G

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0356.556.570